ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ


เปิดอ่าน 324

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม

เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

รายละเอียดประกาศตามเอกสารแนบ

เอกสารที่เกียวข้อง


ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ