ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคาร กสพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (8 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


เปิดอ่าน 204

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคาร กสพ.  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (8 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

เอกสารที่เกียวข้อง


ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ