ประกาศเผยแพร่เอกสารจัดจ้างทำระบบสารสนเทศบริการจัดการฐานข้อมูลอาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เปิดอ่าน 140

ประกาศเผยแพร่เอกสารจัดจ้างทำระบบสารสนเทศบริการจัดการฐานข้อมูลอาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกียวข้อง


ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ