เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจับกุมตัวผู้ต้องหา คดีค้ามนุษย์แรงงานประมง ณ ประเทศอินโดนีเซีย ได้เพิ่มเติม จำนวน 1 ราย


เปิดอ่าน 503

 

 

เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจับกุมตัวผู้ต้องหา

คดีค้ามนุษย์แรงงานประมง ณ ประเทศอินโดนีเซีย ได้เพิ่มเติม จำนวน 1 ราย

 

         เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ดำเนินการจับกุมตัว นางสาวชลธิชา ทรัพย์ไพบูลย์ ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญา ที่ 2433/2558 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2559 ในฐานความผิดกระทำการสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ โดยแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยการบังคับใช้แรงงานประมง , สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ซึ่งเป็นบุคคลอายุเกิน 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี และอายุไม่เกิน 15 ปี โดยแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยการบังคับใช้แรงงานประมง , ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารปลอม , รวมกันกักขังหรือหน่วยเหนี่ยวผู้อื่น , เป็นนายจ้างจ้างลูกจ้างที่มีอายุต่ำกว่า 18 ทำงานในเรือประมง ฯลฯ

         ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์โดยบังคับใช้แรงงานภาคประมง ในน่านน้ำประเทศอินโดนีเซีย ตามที่องค์กรพัฒนาเอกชนและสื่อมวลชนได้ให้ข้อมูลกับศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่ามีคนไทยจำนวนมากถูกหลอกลวง บังคับให้ไปทำงานในเรือประมงบริเวณเกาะอัมบน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และส่วนหนึ่งได้หลบหนีไปพำนักอยู่บนเกาะอัมบนดังกล่าว ซึ่งต่อมารัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือในการนำคนไทยเหล่านี้เดินทางกลับมายังประเทศไทย และได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนเป็นคดีพิเศษ จนกระทั่งสามารถดำเนินการออกหมายจับและจับกุมผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวได้จำนวนหลายราย โดยพฤติการณ์คดีนี้ กลุ่มผู้ต้องหา จำนวน 5 คน ได้สมคบและแบ่งหน้าที่กันทำ หลอกลวง นำพาผู้เสียหายรวม 8 คน เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จำนวน 1 คน อายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 3 คน ลงเรือประมงชลสมบัติ 8 หรือประมงชัย 8 จากท่าเรือจังหวัดปัตตานี เดินทางไปประเทศอินโดนีเซีย และแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการบังคับใช้แรงงาน อันเป็นความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และความผิดอาญาที่เกี่ยวข้อง โดยในภายหลังจากการดำเนินการสืบสวนสอบสวน คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้ขออนุมัติศาลอาญาเพื่อออกหมายจับผู้ต้องหาในคดี ทั้ง 5 ราย โดยในปัจจุบันศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ภายใต้การอำนวยการของ พันตำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ ผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้เร่งรัดให้ พันตำรวจตรี อาริชย์ ทัศน์พันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 3 พร้อมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่รับผิดชอบสำนวน ดำเนินการติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์สืบสวนสะกดรอย จนสามารถดำเนินการจับกุมตัวผู้ต้องหาได้แล้ว จำนวน 2 ราย และผู้ต้องหาที่เหลืออีก 3 รายนั้น อยู่ระหว่างการติดตามจับกุมตัวต่อไป

          ในรายของนางสาวชลธิชา ทรัพย์ไพบูลย์ ถือได้ว่าเป็นผู้ต้องหารายสำคัญคนหนึ่งในคดี เนื่องจากเป็นเจ้าของเรือชลสมบัติ 8 หรือเรือประมงชัย 8 และมีพฤติกรรมร่วมกับนายหน้าจัดหาลูกเรือทั้งที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี จำนวน 1 ราย และอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 3 ราย โดยหลอกลวงและจูงใจเสนอให้เงินแก่ผู้ปกครองเพื่อให้ไปทำงานในเรือประมง ณ น่านน้ำประเทศอินโดนีเซีย

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ