มาตรา 7 (1) - (5) ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเินินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมสอบสวนคดีพิเิศษ


เปิดอ่าน 614

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ