มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)


เปิดอ่าน 434

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ