แผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เผยแพร่: 3 ก.ค. 2563 11:21 น. ปรับรุง: 3 ก.ค. 2563 11:21 น. เปิดอ่าน 1555 ครั้ง  
 

แผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แชทกับวานหน่อย