วารสารดีเอสไอ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยแพร่: 14 มี.ค. 2566 15:48 น. ปรับรุง: 17 มี.ค. 2566 9:22 น. เปิดอ่าน 3236 ครั้ง  
 

เนื้อหาเกี่ยวกับ วารสารดีเอสไอ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 หรือ สามารถดูรายละเอียดได้จาก QR Code ด้านล่างนี้

https://link.dsi.go.th/Ffjo1S