แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เผยแพร่: 23 มี.ค. 2566 11:04 น. ปรับรุง: 23 มี.ค. 2566 13:45 น. เปิดอ่าน 2603 ครั้ง  
 

เนื้อหาเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ