ขยายเวลาการลงทะเบียนนัดหมายให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ คดีพิเศษที่ 153/2562 กรณีประชาชนถูกหลอกให้ลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex 3D) รอบสุดท้าย

9 มกราคม 2563 16:19 น. เปิดอ่าน 7477 ครั้ง  
 

            สืบเนื่องจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับกรณีประชาชนถูกหลอกให้ลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FOREX 3D) เป็นคดีพิเศษที่ 153/2562 โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้เสียหายจากกรณีดังกล่าว เข้าให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และได้ขยายเวลาถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 นั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่ายังมีประชาชนผู้เสียหายยังไม่ได้ลงทะเบียนนัดเข้าให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอีก จำนวน 6,661 ราย กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายได้รับความช่วยเหลือและส่งมอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม จึงได้ขยายระยะเวลาการนัดหมายให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ โดยผู้เสียหายที่เคยลงทะเบียนไว้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว สามารถลงทะเบียนนัดหมายให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ในระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยผู้เสียหายที่จะเข้าให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในแต่ละท้องที่ จะต้องลงทะเบียนและกรอกข้อมูล พร้อมนัดหมายวันเวลาที่สะดวก ผ่าน QR Code หรือลิ้งก์ด้านล่างนี้

https://reserv.dsi.go.th?case=fx3d

            เมื่อลงทะเบียนนัดหมายให้ถ้อยคำแล้ว สามารถเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ตามวัน-เวลาและสถานที่ที่ลงทะเบียน พร้อมเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน เอกสารหลักฐานการชักชวน เอกสารการรับเงินโอนเงิน Statement หรือสลิปต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการลงทุนและความเสียหาย และบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเคลื่อนไหว ดังนี้

1. กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

    อาคารบี ชั้น 8 ฝั่งทิศตะวันตก ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 0 2142 2831

2. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

    อาคารศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดอยุธยา ถนนอู่ทอง ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา

    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000  โทร. 035 355 464, 06 3203 9619

3. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 2 (จังหวัดชลบุรี)

    เลขที่ 159/191 หมู่ 5 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทร. 0 3841 0405

4. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 3 (จังหวัดนครราชสีมา)

    เลขที่ 1849/6 ถนนร่วมเริงชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร. 08 1903 9156

5. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 4 (จังหวัดขอนแก่น)

    เลขที่ 177/49 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4346 8688

6. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5 (จังหวัดเชียงใหม่)

    เลขที่ 79/2 หมู่ 2 ถนนเจริญราษฏร์ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร. 0 5324 1737 - 8

7. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 6 (จังหวัดพิษณุโลก)

    เลขที่ 5 หมู่ 5 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 08 1684 8166

8. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 7 (จังหวัดนครปฐม)

    เลขที่ 99/20 หมู่ 5 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โทร. 06 2261 6999

9. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 8 (จังหวัดสุราษฏร์ธานี)

    เลขที่ 58/33 หมู่ 5 ถนนสุราษฏร์-ปากน้ำ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000 โทร. 0 7720 5202

10. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 9 (จังหวัดสงขลา)

     เลขที่ 137/4 หมู่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90120 โทร. 0 7430 0972

11. ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้

     ค่ายอิงคยุทธบริหาร เลขที่ 2 หมู่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทร. 0 7334 0555

            ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารความคืบหน้าของคดี ผ่านทางเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ www.dsi.go.th หรือทางเฟซบุ๊ก DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ www.facebook.com/DSI2002/ เท่านั้น

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ