กิจกรรม “Specialty Weeks” สัปดาห์แห่งความเชี่ยวชาญ หัวข้อ “Exclusive Talk with Special Case Experts - The Challenges in the Investigation World”

12 พฤศจิกายน 2563 8:17 น. เปิดอ่าน 119 ครั้ง  
 

กิจกรรม “Specialty Weeks” สัปดาห์แห่งความเชี่ยวชาญ หัวข้อ “Exclusive Talk with Special Case Experts - The Challenges in the Investigation World”

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.40 น.พ.ต.อ. อัครพล บุณโยปัษภัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งกำกับดูแลสำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Specialty Weeks” สัปดาห์แห่งความเชี่ยวชาญ หัวข้อ “Exclusive Talk with Special Case Experts - The Challenges in the Investigation World” ซึ่งสำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษจัดขึ้น เพื่อให้บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองในการทำงาน กับผู้เชี่ยวชาญของกรม ในหัวข้อต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญฯ ที่มาแบ่งปันความชำนาญและประสบการณ์ ในวันดังกล่าว ได้แก่

- พันตำรวจตรีหญิง พรรณทิพย์ เต็มเจริญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ในหัวข้อเเนวทางการพิจารณาเเละรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดโดยใช้เทคโนโลยี: ระบบคลาวด์

- พันตำรวจโท จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ในหัวข้อการพัฒนาแนวทางการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากร กรณีศึกษา การลักลอบนำรถยนต์จากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากร

-พันตำรวจโท คมวิชช์ พัฒนรัฐ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ในหัวข้อการซักถามตามหลักมนุษยชนและหลักจิตวิทยาเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

ทั้งนี้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญข้างต้น จะช่วยเปิดมุมมองและประสบการณ์ให้แก่บุคลากร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการของกรมในภาพรวมต่อไป

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ