ดีเอสไอ ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณี สถานที่เล่นการพนันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

3 กุมภาพันธ์ 2564 17:32 น. เปิดอ่าน 252 ครั้ง   EN
 

ดีเอสไอ ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณี สถานที่เล่นการพนันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 พันตำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจสอบเส้นทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด กรณี สถานที่เล่นการพนันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ (ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กอ.รมน. สำนักงาน ปปง. กรมการปกครอง สำนักงาน ป.ป.ท. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ) ได้ลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อขอรับข้อมูลการดำเนินงาน กรณี การจับกุมสถานที่เล่นการพนันที่เกี่ยวข้องกับการระบาด เมื่อปี 2563 

ในโอกาสนี้ พันตำรวจเอก อัครพลฯ ประธาน พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และผู้แทนหน่วยงานในระดับจังหวัด เช่น ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง สาธารณสุขจังหวัดระยอง และจากนั้น ได้เข้าตรวจดูสถานที่ที่เกี่ยวข้อง ที่อำเภอเมืองระยอง และอำเภอมาบตาพุด โดยคณะอนุกรรมการฯ จะได้รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อประกอบการรายงานถึงนายกรัฐมนตรีต่อไป