กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดกิจกรรมจิตอาสา เผยแพร่ความรู้และการป้องกันโรคระบาดจากยุงลาย

เผยแพร่: 15 ก.ย. 2566 8:13 น. ปรับรุง: 15 ก.ย. 2566 9:53 น. เปิดอ่าน 1114 ครั้ง  
 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดกิจกรรมจิตอาสา เผยแพร่ความรู้และการป้องกันโรคระบาดจากยุงลาย


วันที่ 14 กันยายน 2566 พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอก ธรรศ เลาห์ทวี เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ส่วนประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาเผยแพร่ความรู้และการป้องกันโรคระบาดจากยุงลาย และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นต้น (CPR) และมอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬา ให้กับโรงเรียนวัดกลางเกร็ด ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยเป็นไปตามที่ศูนย์ประสานงานจิตอาสากระทรวงยุติธรรม เชิญชวนจิตอาสาฯ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรม ในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง วัด หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการป้องกันโรคระบาดจากยุงลาย ให้กับเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญในการลดการระบาดของโรคไข้เลือดออก และส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม  โดยได้รับความร่วมมือจากคณะพยาบาลโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน บรรยายให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดกลางเกร็ด จำนวน 60 คน แบ่งเป็น 4 ฐานความรู้ ดังนี้ 

* ฐานที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก การดูแลรักษา และการป้องกัน

* ฐานที่ 2 ขยะสิ่งแวดล้อม แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและวิธีการกำจัด

* ฐานที่ 3 ชนิดของยุงนำโรคต่าง ๆ บรรยายโดย ผศ.ดร.ทิพย์ฤทัย พานิชชาติ ภาควิชากีฏวิทยา

* ฐานที่ 4 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นต้น

ทั้งนี้ คณะครูและนักเรียน กล่าวขอบคุณที่ทางหน่วยงานราชการได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความรู้และการป้องกันโรคระบาดจากยุงลาย และการให้ความรู้เรื่องช่วยฟื้นคืนชีพขั้นต้น (CPR) ให้แก่นักเรียนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษจะจัดกิจกรรมที่ดีอย่างนี้ ต่อไป


ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ