รองอธิบดีดีเอสไอ รับฟังและให้ข้อเสนอแนะการอภิปรายกลุ่มหลักสูตรการสอบสวนคดีพิเศษ รุ่น 11

24 มีนาคม 2564 9:19 น. เปิดอ่าน 263 ครั้ง   EN
 

รองอธิบดีดีเอสไอ รับฟังและให้ข้อเสนอแนะการอภิปรายกลุ่มหลักสูตรการสอบสวนคดีพิเศษ รุ่น 11

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 พ.ต.อ. อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่กำกับดูแลสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ (DSI Academy) พร้อมด้วย พันตำรวจโทหญิง พรทิพย์ ล.วีระพรรค ผู้อำนวยการกองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ และ พันตำรวจโท คมวิชช์ พัฒนรัฐ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ ในการอภิปรายกลุ่มของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสอบสวนคดีพิเศษ รุ่นที่ 11 จำนวน 53 ราย (แบ่งเป็น 6 กลุ่ม) ในหัวข้อแผนประทุษกรรมรูปแบบต่างๆ ของอาชญากรรมพิเศษ เช่น การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ นอกจากนี้ พันตำรวจเอก อัครพลฯ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ยังได้ร่วมกับคุณนิโคล เทริโอ ในการให้มุมมองในภาคประชาชนและความคาดหวังกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษต่อไปด้วย