ดีเอสไอ ลงพื้นที่นำสื่อการเรียนรู้ The Choice เกมทางเลือก – ทางรอด ฝึกอบรมตัวแทนภาครัฐภาคประชาสังคมต่างๆ 

17 มีนาคม 2564 10:33 น. เปิดอ่าน 132 ครั้ง   EN
 

ดีเอสไอ ลงพื้นที่นำสื่อการเรียนรู้ The Choice เกมทางเลือก – ทางรอด

ฝึกอบรมตัวแทนภาครัฐภาคประชาสังคมต่างๆ 

          ด้วย มูลนิธิดวงประทีป ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ยากไร้ในชุมชนแออัด ได้ขอความร่วมมือกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ในการนำเกม The Choice เกมทางเลือก – ทางรอด ไปให้ความรู้อันเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาของชาวชุมชนแออัดคือการเป็นหนี้นอกระบบ จากการดำเนินชีวิตของชาวชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่มีรายได้น้อย ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ไม่มีการจัดการการเงิน เพื่อให้ชาวชุมชนได้เรียนรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบรวมทั้งการเรียนรู้การจัดการเงินและหนี้สิน อันจะเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่างยั่งยืน


          เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ ศูนย์สอบสวนคดีอาญาพิเศษ ลงพื้นที่นำสื่อการเรียนรู้ The Choice เกมทางเลือก – ทางรอด ฝึกอบรมตัวแทนภาครัฐภาคประชาสังคมต่างๆ เช่น ศาลแขวงปทุมวัน มูลนิธิดวงประทีป คริสตจักรเมล็ดพันธุ์ราชบุรี มูลนิธิสหทัย คริสจักรบ้านสวน มูลนิธิบ้านพระพร เพื่อเป็นตัวแทนนำไปใช้ในการสร้างการรับรู้แก่คนในชุมชนต่างๆ ณ มูลนิธิดวงประทีป แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

          ศูนย์สอบสวนคดีอาญาพิเศษ ได้นำ The Choice เกมทางเลือก – ทางรอด ไปให้ความรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากแก๊งหมวกกันน็อก การกระทำความผิดทางอาญา การรู้จักหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา การบริหารการเงิน โดยภายหลังจากการอบรม ผู้เข้าอบรมได้สะท้อนผลการเข้าอบรมว่า ทำให้ได้เห็นทางออกที่ประชาชนสามารถทำได้จริงและสามารถส่งต่อความรู้ไปสู่ชุมชนได้ ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่ได้ร่วมฝึกอบรมในวันนี้ จะได้ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งแก่ชาวชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาหนี้นอกระบบต่อไป