DSI ร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 และแถลงแผนการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. ประจำปี 2564 ณ สโมสรกองทัพบก

11 พฤศจิกายน 2563 19:20 น. เปิดอ่าน 128 ครั้ง  
 

DSI ร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 และแถลงแผนการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. ประจำปี 2564 ณ สโมสรกองทัพบก

            

           วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เข้าร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 และแถลงแผนการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. ประจำปี 2564 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานการมอบนโยบาย เพื่อนำไปยึดถือเป็นแนวทางการดำเนินงาน ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร

            ทั้งนี้ การมอบแนวทางนโยบายการปฏิบัติงานประจำปี 2564 ของนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณทุกส่วนราชการที่ได้แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นผลงานโดยรวมที่ทุกหน่วยงานร่วมกันปฏิบัติ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน กอ.รมน. จะต้องเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้สามารถ “ล้มและลุกไว” เช่น การแก้ปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19 ประกอบด้วยการพร้อมรับ การปรับตัว และการเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน

           โดยมีผู้เข้าร่วมงานฯ ได้แก่ คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝ่ายทหาร) และผู้บริหารของการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ส่วนกลาง)

 

 

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ