DSI ร่วมบูรณาการกับอำเภอแก่งกระจาน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พัฒนาสถานะทางทะเบียนราษฎรให้กับชาวบ้านโป่งลึกบางกลอย

เผยแพร่: 18 มิ.ย. 2567 13:39 น. ปรับรุง: 8 ก.ค. 2567 10:42 น. เปิดอ่าน 191 ครั้ง   EN
 

DSI ร่วมบูรณาการกับอำเภอแก่งกระจาน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พัฒนาสถานะทางทะเบียนราษฎรให้กับชาวบ้านโป่งลึกบางกลอย


          ในระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2567 พันตำรวจตรี สุริยา  สิงหกมล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้นำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ทั้งจากส่วนกลางและในจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรี เพชรบุรี บูรณาการทำงานร่วมกับอำเภอแก่งกระจาน ในกระบวนการพิสูจน์สัญชาติของชาวบ้าน บ้านโป่งลึก บ้านบางกลอย ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ด้วยการสอบถามถ้อยคำพยานบุคคล จำนวนประมาณ 200 ราย เพื่อรวบรวมส่งเป็นข้อมูลผ่านอำเภอแก่งกระจานไปยังสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เพื่อจะได้นำไปประกอบการพิจารณาออกหนังสือรับรองการเกิดและการขอลงรายการสัญชาติ ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติฯ ต่อไป

ในการลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อปฏิบัติงานในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบาย พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในการนำความยุติธรรมเข้าถึงประชาชนและอำนวยความยุติธรรมให้กับคนไร้รัฐและสัญชาติในประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองกิจการอำนวยความยุติธรรม นำโดย นายอังศุเกติ์  วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 7 กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ร่วมบูรณาการดำเนินการดังกล่าว

---------------------------------

                                                                                              

ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2567

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ