DSI จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ DSI และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานด้านกิจการตำรวจ ประจำสถานเอกอัครราชทูตในประเทศไทย (FANC) 

เผยแพร่: 20 มี.ค. 2566 14:02 น. ปรับรุง: 21 มี.ค. 2566 12:11 น. เปิดอ่าน 385 ครั้ง   EN
 

DSI จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ DSI และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานด้านกิจการตำรวจ

ประจำสถานเอกอัครราชทูตในประเทศไทย (FANC)

 


ในระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จ.นครนายก  กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างเจ้าหน้าที่ DSI & เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานด้านกิจการตำรวจประจำสถานเอกอัครราชทูตในประเทศไทย (FANC) โดยมี ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านการป้องกันและปรับปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศ  

อนึ่ง นายสมฤกษ์ ตั้งคารวคุณ  รักษาการผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ  พันตำรวจตรี สิริวิชญ์ ชาญเตชะสิทธิ์กุล ผู้อำนวยการกองคดีค้ามนุษย์  พันตำรวจตรี จตุพล บงกชมาศ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการพิเศษ  นายสมพัฒน์  จักสมศักดิ์  ผู้แทนศูนย์คดีละเมิดทางเพศเด็ก ได้ร่วมขึ้นเวทีบรรยาย ในหัวข้อ บทบาทของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ  การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก  การค้ามนุษย์ และบทบาทของหน่วยงานสนับสนุนในการดำเนินคดีพิเศษ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ และรับฟังการบรรยาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่ FANC รวม 76 คน (เจ้าหน้าที่จากสถานทูตรวม 11 ประเทศ) ทั้งนี้ ได้มีการแบ่งกลุ่มทำ Workshop เพื่อเป็นการพัฒนาแนวทางความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ต่อไป

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ

แชทกับวานหน่อย