DSI ร่วมแสดงความยินดี “แนวหน้า”ครบรอบ 43 ปี

เผยแพร่: 22 มี.ค. 2566 13:54 น. ปรับรุง: 22 มี.ค. 2566 13:54 น. เปิดอ่าน 653 ครั้ง  
 

DSI ร่วมแสดงความยินดี “แนวหน้า”ครบรอบ 43 ปี

       วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ นางพิชญา ธารากรสันติ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษและโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมบริจาคสมทบ “มูลนิธิช่วยการศึกษา กรุงเทพมหานคร” เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดกรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปี หนังสือพิมพ์แนวหน้า เพื่อแสดงความยินดีและแสดงความขอบคุณที่หนังสือพิมพ์แนวหน้าให้ความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวของกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยดีตลอดมา โดยมี คุณผรณเดช พูนศิริวงศ์ กรรมการผู้จัดการหนังสือพิมพ์แนวหน้า เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักพิมพ์แนวหน้า ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ