DSI ส่งผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับ NGOs ภายใต้หัวข้อ Activity Based Learning Techniques for trainers เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและลดระยะเวลาในการสืบสวน

18 พฤศจิกายน 2565 15:18 น. เปิดอ่าน 165 ครั้ง  
 

DSI ส่งผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับ NGOs ภายใต้หัวข้อ Activity Based Learning Techniques for trainers เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและลดระยะเวลาในการสืบสวน

นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ศูนย์คดีละเมิดทางเพศเด็ก (CSECC) ส่งผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับ NGOs ภายใต้หัวข้อ Activity Based Learning Techniques for trainers ที่จัดโดยองค์กรเดสทินีเรสคิว (Destiny Rescue) ร่วมกับองค์กร PSG เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรม เดอะ พาลาสโซ่ โดยมีผู้แทนศูนย์คดีละเมิดทางเพศเด็ก ได้แก่ นายณพล วรประทีป เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ นางสาวธมลวรรณ ชนิตรนันท์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ และนางสาวรัตน์ติยา วงศ์สวาสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทนเข้าร่วมสัมมนา และมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ได้แก่ มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย องค์กร Operation Underground Railroad องค์กร Destiny Rescue องค์กร องค์กร For Freedom องค์กร Immanuel Foundation
โดยผู้แทนจากศูนย์คดีละเมิดทางเพศเด็กได้นำเสนอเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ และภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมถึงภารกิจด้านการสืบสวนสอบสวนคดีละเมิดทางเพศเด็ก ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของศูนย์ละเมิดทางเพศเด็ก รวมทั้งสะท้อนข้อท้าทายและปัญหาอุปสรรคในการสืบสวนสอบสวนจากคดีที่เกิดขึ้นผ่านโลกออนไลน์ พร้อมแสดงข้อคิดเห็นในด้านการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ทั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยสืบสวนสอบสวน (Investigation assistive Technology) ซึ่งอาจทำให้การสืบสวนสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในรูปแบบออนไลน์และการครอบครองสื่อลามกอนาจารเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น อันเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวน ตามนโยบายการขับเคลื่อนงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปี 2566 

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ