ภาคเอกชน ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคในโครงการตู้ดีเอสไอ ปันสุข ปันน้ำใจเพื่อประชาชน 

23 มิถุนายน 2563 17:14 น. เปิดอ่าน 768 ครั้ง  
 

ภาคเอกชน ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคในโครงการตู้ดีเอสไอ
ปันสุข ปันน้ำใจเพื่อประชาชน 

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. พันตำรวจเอก  อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นตัวแทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ รับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค จากภาคเอกชน สำหรับโครงการตู้ดีเอสไอปันสุข ปันน้ำใจเพื่อประชาชน ได้แก่ 
1. คุณฐิติยา อัศวจินดาวัฒน์ 
2. คุณจักรกฤช ธนดิตถ์ 
3. คุณปัทมาภรณ์  สันติวิจิตร 
4. คุณเพ็ญสิริ ณ นครพนม และ
5. คุณสุภัทร ศรีอัษฎาวุธกุล 

ทั้งนี้ ของบริจาคดังกล่าวจะนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามความความตั้งใจของผู้บริจาคต่อไป

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ