ข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจําปี พ.ศ. 2563 รับมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

23 กันยายน 2564 12:47 น. เปิดอ่าน 208 ครั้ง  
 

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจําปี พ.ศ. 2563

รับมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 ณ  ห้องประชุม 10-09 ชั้น 10 อาคารกระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2563 พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการเข้าร่วมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่เกียรติคุณ ของข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

ในการนี้ ข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563  จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวปรียนุช  คงฤทธิศึกษากร  ตำแหน่ง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ และ นายสุรัตน์  แรงกสิวิทย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

******************************************