ประชุมคณะทำงานดำเนินการโครงการจิตอาสา กรมสอบสวนคดีพิเศษ ครั้งที่ 1/2564

1 เมษายน 2564 11:25 น. เปิดอ่าน 194 ครั้ง  
 

ประชุมคณะทำงานดำเนินการโครงการจิตอาสา กรมสอบสวนคดีพิเศษ ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. พันตำรวจโท กรวัชร์  ปานประภากร  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานการประชุม โดยมีพันตำรวจโท สมบูรณ์  สาระสิทธิ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  พันตำรวจเอก อัครพล  บุณโยปัษฎัมภ์    รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ     ร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการจิตอาสา กรมสอบสวนคดีพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนางสาวปุณยวรีย์ สุวรรณลีลา ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรหลักประจำจิตอาสา 904  เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานจิตอาสากระทรวงยุติธรรม และกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมทั้งการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 5/63 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”  
ทั้งนี้ มติประชุม ได้พิจารณาแนวทางการการขับเคลื่อนงานจิตอาสาของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยจะจัดกิจกรรมจิตอาสา เดือนพฤษภาคม 2564  ณ วัดท้องคุ้ง  จังหวัดนนทบุรี