DSI ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการฯ ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน

14 กันยายน 2563 16:08 น. เปิดอ่าน 83 ครั้ง  
 

DSI ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการฯ ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน

 

           วันพฤหัสดีที่ 10 กันยายน 2563 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ สาขานิติวิทยาศาสตร์ กฎหมาย อาชญากรรม และการบริหารงานยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 ในหัวข้อ “วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่องานยุติธรรมล้ำสมัย” เพื่อเป็นการสร้างความเข็มแข็งทางวิชาการและการสร้างเครือข่ายนักวิจัยระดับชาติ สำหรับการก้าวสู่การพัฒนาทางวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม โดย ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และ ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม  ร่วมจัดแสดงนิทรรศการแนะนำภารกิจ อำนาจ หน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ The Choice เกมทางเลือก – ทางรอด ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ