พิธีลงนาม MOU ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ กับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

15 กันยายน 2563 17:49 น. เปิดอ่าน 119 ครั้ง  
 

พิธีลงนาม MOU ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ กับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

 

           ในวันนี้ (วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563) พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และพลอากาศเอก ดร. ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้เกียรติลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กับ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

           การจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  ร่วมกัน ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ กับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม นับเป็นครั้งที่ 2 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เพื่อบูรณาการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี ร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยในห้วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ได้มีการบูรณาการด้านการฝึกอบรมการบินระบบอากาศยานไร้คนขับร่วมกันถึง 6 รุ่น โครงการวิจัยเป้าระยะไกลเพื่อสนับสนุนการสืบสวนแสวงหาพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางทะเล และโครงการวิจัย DSI MAP EXTEND เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมในการตรวจสอบตำแหน่งที่ดิน นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนงาน
ด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษในคดีสำคัญอีกหลายคดี อาทิเช่น คดีวัดพระธรรมกาย คดีเหมืองแร่ทองคำ และคดีการบุกรุกที่ดินของรัฐ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เป็นต้น

           การลงนามบันทึกความเข้าใจในวันนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดียิ่งที่ทั้งสองหน่วยงานจะได้ต่อยอดความร่วมมือกันอีกครั้ง เพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ทั้งในการพัฒนาเครื่องมือ และบุคลากรในการสืบสวนสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ