เชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2563 (Innovation for Crime Combating Contest 2020 : I4C-2020)

13 มีนาคม 2563 16:55 น. เปิดอ่าน 1403 ครั้ง  
 

เชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2563

(Innovation for Crime Combating Contest 2020 : I4C-2020)

 

 

           กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ.2563 (Innovation for Crime Combating Contest 2020 : I4C-2020) ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 88,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

 

ประเภทการประกวด

 • ประเภทชิ้นงาน คลิกเพื่อดูรายละเอียด >> http://bit.ly/2TnbbG0)
 • ประเภทแนวคิดทางเทคโนโลยี ( คลิกเพื่อดูรายละเอียด>> http://bit.ly/39p5LzX)
 • ประเภทแนวคิดทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาชญากรรม ( คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>http://bit.ly/32YGN88)

 

กำหนดการสำคัญ

 • ปิดรับผลงาน                             15 มิถุนายน. 2563
 • ประกาศผลการคัดเลือก                3 กรกฎาคม 2563
 • วันประกวดผลงาน                      20 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

 

เงื่อนไขการประกวด

  1. ผู้ทำผลงานและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องติดตามข้อมูลข่าวสารที่ประกาศหรือแจ้งให้ทราบผ่านช่องทาง Facebook : DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ และอีเมล dsi.sird@gmail.com อย่างสม่ำเสมอ
  2. ผลงานที่ส่งประกวดต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
  3. ผู้ทำผลงานและอาจารย์ที่ปรึกษายินยอมให้ความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสาธารณชน เพื่อประโยชน์ทางราชการและทางการศึกษาวิจัย
  4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัลที่ได้รับจากการประกวด หากปรากฎข้อเท็จจริงในภายหลังว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและรายละเอียดการประกวด

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ