DSI ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี 2566

เผยแพร่: 26 ก.ย. 2566 8:23 น. ปรับรุง: 27 ก.ย. 2566 11:16 น. เปิดอ่าน 898 ครั้ง   EN
 
DSI ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
ประจำปี 2566


       วันที่ 22 กันยายน 2566 พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบรางวัลประกาศนียบัตร รางวัลประเภทชมเชย จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษนำเสนอโครงการการอำนวยความเป็นธรรม : กรณีแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนบ้านปางยาง ให้แก่ พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566  โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมงานและร่วมเป็นสักขีพยาน  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  กรุงเทพ 

       รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่ให้ความสำคัญและดำเนินการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน และพร้อมที่จะทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ

แชทกับวานหน่อย