DSI มอบอุปกรณ์การเรียน - อุปกรณ์กีฬา และบริจาคเงินสมทบทุน ร่วมกับมูลนิธิ แสง – ไซ้กี เหตระกูล เนื่องในโอกาสครบรอบ 57 ปี นสพ.เดลินิวส์ ในโครงการ “ดีเอสไอ ร่วมด้วยช่วยกัน แบ่งปันเพื่อน้อง”

26 มีนาคม 2564 12:45 น. เปิดอ่าน 126 ครั้ง  
 

DSI มอบอุปกรณ์การเรียน - อุปกรณ์กีฬา และบริจาคเงินสมทบทุน ร่วมกับมูลนิธิ แสง – ไซ้กี เหตระกูล เนื่องในโอกาสครบรอบ 57 ปี นสพ.เดลินิวส์ ในโครงการ “ดีเอสไอ ร่วมด้วยช่วยกัน แบ่งปันเพื่อน้อง”

     วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำรวจโท สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย พันตำรวจโทหญิง ภัสสร อิศรเมธางกูร รองเลขานุการกรม และ    นางญาณินี เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์ นำอุปกรณ์การเรียน - อุปกรณ์กีฬา ส่งมอบให้กับน้อง ๆ และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร หรือสถานศึกษาต่าง ๆ ที่ขาดแคลน ในโครงการ “ดีเอสไอ ร่วมด้วยช่วยกัน แบ่งปันเพื่อน้อง” และร่วมบริจาคเงินสมทบทุน มูลนิธิ แสง – ไซ้กี เหตระกูล เนื่องในโอกาสครบรอบ 57 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ โดยมี นางประพิณ รุจิรวงศ์ กรรมการบริหาร นสพ.เดลินิวส์ พร้อมด้วยนายนนท์ รุจิรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายจัดจำหน่าย นสพ.เดลินิวส์ และนายนพปฎล รัตนพันธ์ ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร