DSI จัดฝึกอบรมหลักสูตรจิตวิทยาและเทคนิคการสอบปากคำในคดีพิเศษ

เผยแพร่: 11 มิ.ย. 2567 16:37 น. ปรับรุง: 12 มิ.ย. 2567 10:51 น. เปิดอ่าน 184 ครั้ง   EN
 

         วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 08.45 น. ร้อยตำรวจเอก วิษณุ ฉิมตระกูล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตวิทยาและเทคนิคการสอบปากคำในคดีพิเศษ ซึ่งจัดโดย ส่วนพัฒนาความเชี่ยวชาญพิเศษ  กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2567 ณ สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

          การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษมีองค์ความรู้ และทักษะในการสอบปากคำ หรือการซักถามเพื่อค้นหาความจริง ตามมาตรฐานสากล สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ตามภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและเทคนิคการสอบปากคำ จากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  สำนักงานตำรวจแห่งชาตินอร์เวย์ เป็นต้น มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 31 คน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ