ประกาศ กคพ. (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕. เรื่อง กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวบคดิ่พิเศษ พ.ศ. ๒๕๔5

14 มีนาคม 2561 9:50 น. เปิดอ่าน 2537 ครั้ง   EN
 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ