ประกาศ กคพ. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔. เรื่อง กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวบคดิ่พิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

14 มีนาคม 2561 9:30 น. เปิดอ่าน 2173 ครั้ง   EN
 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ