แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยแพร่: 13 มี.ค. 2566 15:16 น. ปรับรุง: 13 มี.ค. 2566 16:20 น. เปิดอ่าน 700 ครั้ง  
 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ

แชทกับวานหน่อย