แผนการบริหารความเสี่ยงของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ แผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เผยแพร่: 7 ก.พ. 2566 15:10 น. ปรับรุง: 13 ก.พ. 2566 16:11 น. เปิดอ่าน 784 ครั้ง  
 

รายละเอียดเกี่ยวกับ แผนการบริหารความเสี่ยงของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามเอกสารแนบ
ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ