DSI รับเรื่อง ภตช.ขอให้ตรวจสอบทุจริตจัดซื้อคุรุภัณฑ์อาชีวะ อ้างผู้รับจ้างยัดไส้ใส่ท่อนไม้แทนคุรุภัณฑ์

10 มกราคม 2557 15:27 น. เปิดอ่าน 470 ครั้ง  
 

DSI รับเรื่อง ภตช.ขอให้ตรวจสอบทุจริตจัดซื้อคุรุภัณฑ์อาชีวะ

อ้างผู้รับจ้างยัดไส้ใส่ท่อนไม้แทนคุรุภัณฑ์

DSI รับเรื่อง ภตช.ขอให้ตรวจสอบทุจริตจัดซื้อคุรุภัณฑ์อาชีวะ  อ้างผู้รับจ้างยัดไส้ใส่ท่อนไม้แทนคุรุภัณฑ์


      ในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พ.ต.อ.ไพสิษฐ์ วงศ์เมือง รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้แทน รับหนังสือร้องเรียนจาก นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ (ภตช.) กรณีขอให้การตรวจสอบและดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการกรณีผู้รับจ้างให้ส่งมอบงานโดยการส่งท่อนไม้ให้กับวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา และวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มูลค่ากว่า ๑๐ ล้านบาท และ ให้ตรวจสอบการใช้งบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์อาชีวศึกษาภายใต้โครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (SP๒) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ วงเงิน ๕,๓๐๐ ล้านบาท ว่าเป็นไปตามระเบียบของทางราชการหรือไม่ โดยมองว่า ที่ผ่านมาเคยมีการตรวจสอบพบการกระทำที่ส่อให้เห็นถึงความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อครุภัณฑ์มาโดยตลอด ซึ่งเรื่องดังกล่าวสร้างความเสียหายให้กับงบประมาณของรัฐ จึงจำเป็นต้องเข้าไปตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อ ให้การจัดซื้อเป็นไปตามระเบียบ ซึ่งกรณีล่าสุด ที่ปรากฏเป็นข่าวมีการส่งท่อนไม้แทนครุภัณฑ์ยังไม่มีผู้บริหารคนใดออกมาแสดงความรับผิดชอบ จึงต้องการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบหาตัวผู้กระทำผิด
        ทั้งยังขอให้ตรวจสอบและเอาผิดกับ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการรมว.ศึกษาธิการ ว่า   เข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ราชการเกิดความเสียหายร้ายแรงหรือไม่ สืบเนื่องจากไม่ดำเนินการกล่าวโทษ น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและพวก ซึ่งถูกคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกระทรวงศึกษาธิการ สรุปผลสอบว่ามีความผิดวินัยร้ายแรงมาระยะนานพอสมควรแล้ว และกรณี นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์อาชีวศึกษา จำนวน ๘๘๔  ล้านบาท ซึ่งพบว่ามีมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบ    ตนจึงตั้งข้อสังเกตว่า นายจาตุรนต์  ฉายแสง ต้องการประวิงเวลาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้กระทำผิด ซึ่งอาจ     เข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ