วีดิทัศน์แนะนำกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ (กตท.) ภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ

2 มิถุนายน 2563 14:18 น. เปิดอ่าน 876 ครั้ง   EN
 

วีดิทัศน์แนะนำกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ (กตท.) ภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ

 

ภาคภาษาไทย

 

 

ภาคภาษาอังกฤษ