วีดิทัศน์แนะนำกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ (กตท.) ภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ

เผยแพร่: 2 มิ.ย. 2563 14:18 น. ปรับรุง: 5 มิ.ย. 2563 15:38 น. เปิดอ่าน 4022 ครั้ง   EN
 

วีดิทัศน์แนะนำกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ (กตท.) ภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ

 

ภาคภาษาไทย

 

 

ภาคภาษาอังกฤษ

 

แชทกับวานหน่อย