DSI ร่วมกับ 4 กระทรวง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “พัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”

เผยแพร่: 18 มิ.ย. 2567 13:20 น. ปรับรุง: 18 มิ.ย. 2567 13:20 น. เปิดอ่าน 188 ครั้ง  
 

DSI ร่วมกับ 4 กระทรวง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “พัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา
6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” 


          วานนี้ (วันจันทร์ที่17 มิถุนายน 2567) เวลา 09.30 น. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” โดยมี นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นางสาวมัชฌิมธร คัมภิรานนท์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พันตำรวจตรี วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ/โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นางสาวสุภาภรณ์ พินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เอี่ยมเหล็ก ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ จุดชมวิวรถไฟลอยน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบูรณาการภายใต้ความร่วมมือจากอีก 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมน้อมนำพระราชปณิธานสืบสานรักษา ต่อยอด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้ชื่องาน โครงการ “พัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ภายในงานมีการจัดกิจกรรมงานขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยกรมชลประทาน ที่มีพื้นที่ขุดลอกขนาด 100 ไร่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ราษฎรกว่า 600 ครัวเรือน ในพื้นที่หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ได้มีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปี

---------------------------------                                                                                            

 

 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2567

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ