ดีเอสไอ ลงพื้นที่ภาคอีสาน เปิดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม แก่ข้าราชการและประชาชน

เผยแพร่: 31 ม.ค. 2566 12:06 น. ปรับรุง: 31 ม.ค. 2566 12:54 น. เปิดอ่าน 229 ครั้ง  
 

ดีเอสไอ ลงพื้นที่ภาคอีสาน เปิดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม
แก่ข้าราชการและประชาชน

        วันที่ 24 มกราคม 2566 และ วันที่ 26 มกราคม 2566 นายประมุข วิจารณ์ปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม แก่ข้าราชการและประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์

       โครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่บทบาทภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ รวมถึงสร้างเครือข่าย สนับสนุน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แก่ข้าราชการและประชาชน ที่ประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อ "หนี้นอกระบบ ไม่ต้องจบชีวิต และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่ยั่งยืน" โดยศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ ได้รับเกียรติจากนางอุมาพร  แพรประเสริฐ ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากร และ “กิจกรรมให้ความรู้ด้านกฎหมายผ่านสื่อการเรียนรู้ The Choice เกมทางเลือก – ทางรอด”  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี และ  โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด
        เกม The Choice ทางเลือก ทางรอด เป็นเกมที่ให้ประชาชนได้เรียนรู้กฎหมาย การเงิน การวางแผนชีวิต และเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านเรื่องราวของตัวละครหลากหลาย เป็นทางเลือกชีวิตที่ดีกว่าและยังเสริมสร้างความรักความสามัคคีความสนุกสนานของบุคลากรในองค์กร (ทุกชีวิตมีทางเลือกทุกสถานการณ์มีทางออก)