กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับเกียรติบัตรผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ  “คุณธรรมต้นแบบ” จากอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม

เผยแพร่: 30 ม.ค. 2566 12:47 น. ปรับรุง: 2 ก.พ. 2566 14:53 น. เปิดอ่าน 179 ครั้ง   EN
 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับเกียรติบัตรผลการประเมิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระดับ “คุณธรรมต้นแบบ” จากอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม


       วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566  เวลา 09.30 น. พันตำรวจตรี สุริยา  สิงหกมล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้ารับประกาศเกียรติคุณ    การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในระดับ “คุณธรรมต้นแบบ” ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2565 ) ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 10 - 09 (Auditorium) ชั้น ๑๐ โดยมี นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม มอบเกียรติบัตรให้หน่วยงานในสังกัด กิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามมติเห็นชอบผลการประเมินและแนวทางการประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามระดับประเภทและระดับที่ประเมิน ของกรมการศาสนา