DSI จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่ดูแลประชาชน ด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

เผยแพร่: 14 มิ.ย. 2567 14:53 น. ปรับรุง: 12 ก.ค. 2567 10:31 น. เปิดอ่าน 163 ครั้ง   EN
 

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมกองกิจการอำนวยความยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม โดยมี นายอังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจากศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กองกิจการอำนวยความยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี ผู้แทนธนาคารออมสิน และประชาชนทั่วไป รวมจำนวนทั้งสิ้น 80 คน ณ ห้องประชุมโซล่าร์ โรงแรมวิศมา จังหวัดราชบุรี

ทั้งนี้ โครงการสัมมนาฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนทั่วไป ในด้านกฎหมายการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานรัฐที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนและเพื่อเป็นเครื่องมือป้องกัน แก้ไข ปัญหาหนี้นอกระบบและแนวทางในการบริหารการเงินการสัมมนาในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่หน่วยงานของภาครัฐและภาคประชาชนได้ร่วมระดมความคิดเห็นและวางแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบร่วมกัน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาประสบความสำเร็จและยั่งยืนต่อไป
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ