ดีเอสไอ จัดโครงการ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล

เผยแพร่: 30 มี.ค. 2565 12:32 น. ปรับรุง: 27 พ.ค. 2565 16:41 น. เปิดอ่าน 2292 ครั้ง   EN
 

ดีเอสไอ จัดโครงการ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

ด้านคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล

     กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนพัฒนาบุคลากรและจริยธรรม จัดโครงการ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ผ่านระบบ Webex Metting Link ) เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564  โดยมีนายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้มอบนโยบายในการดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล สำหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน 
     การอบรมโครงการนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายมณฑล แก้วเก่า อดีตรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และ อ.ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายกรมสอบสวนคดีพิเศษบรรยายหัวข้อ “คุณธรรมและจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ” และมีนายศิริพงศ์ บรรจงแก้ว เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนพัฒนาบุคลากรและจริยธรรม บรรยายหัวข้อ “พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 และมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ”

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ