ดีเอสไอ มอบชุดอุปกรณ์ เกม the choice เกมทางเลือก-ทางรอด ในโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ แก่โรงเรียนสวนกุหลาบฯ นนทบุรี

12 พฤศจิกายน 2563 11:20 น. เปิดอ่าน 98 ครั้ง  
 

 

ดีเอสไอ มอบชุดอุปกรณ์ เกม the choice เกมทางเลือก-ทางรอด 

ในโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ แก่โรงเรียนสวนกุหลาบฯ นนทบุรี

          วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563  พันตำรวจโท กรวัชร์  ปานประภากร  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอก ธรรศ  เลาห์ทวี  เลขานุการกรม พร้อมด้วย นางญาณินี   เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ส่วนประชาสัมพันธ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดชุดอุปกรณ์  เกม the choice เกมทางเลือก-ทางรอด  สื่อประชาสัมพันธ์การร่วมสร้างสังคม เคารพกฎหมาย ตามกรอบเนื้อหา 4 กรอบภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์  ได้แก่ การป้องกันตนเองจากภัยสังคม  การสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง  การรู้เท่าทันและห่างไกลจากยาเสพติด และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในคาบเรียนปกติ  โดยมี ดร.ศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นผู้รับมอบ

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ