DSI ให้การต้อนรับ ผบ.ตำรวจประเทศแทนซาเนีย และคณะ และมูลนิธิฮันส์ ไซเดล แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้ามนุษย์ฯ

เผยแพร่: 2 ธ.ค. 2565 15:05 น. ปรับรุง: 19 ธ.ค. 2565 14:27 น. เปิดอ่าน 886 ครั้ง   EN
 

DSI ให้การต้อนรับ ผบ.ตำรวจประเทศแทนซาเนีย และคณะ และมูลนิธิฮันส์ ไซเดล แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้ามนุษย์ฯ

 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  นายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล  รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  นายเสกสิทธิ์ สวรรยาธิปัติ  ผู้อำนวยการกองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ  พันตำรวจตรี สิริวิชญ์  ชาญเตชะสิทธิ์กุล  ผู้อำนวยการกองคดีการค้ามนุษย์  นางสาวญาณินี  ปรีชาวิทย์  ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และรองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ  และร้อยตำรวจโท เสฏฐวุฒิ  สายป้อง  ผู้อำนวยการสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ  ให้การต้อนรับ Mr. Camilius Mangoso Wambura ผู้บัญชาการตำรวจประเทศแทนซาเนีย  รวมถึงคณะจากประเทศแทนซาเนีย และมูลนิธิฮันส์ ไซเดล (Hanns Seidel Foundation) แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ การละเมิดทางเพศเด็กและอาชญากรรมข้ามชาติ  รวมถึงดูงานด้านการจัดอบรมของสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ  ทั้งนี้ ผู้บัญชาการตำรวจประเทศแทนซาเนีย  มีความพอใจงานด้านการฝึกอบรมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีความประสงค์จะส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจากแทนซาเนีย เดินทางมาฝึกอบรมร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษในโอกาส ต่อไป

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ