อธิบดีDSI และสมาชิกเครือข่ายภาคประชาชนยุโรป ลงพื้นที่เยี่ยมอาการป่วย/ให้กำลังใจครอบครัว ผอ.ศูนย์DSI พื้นที่9

25 พฤศจิกายน 2564 9:55 น. เปิดอ่าน 88 ครั้ง  
 

อธิบดีDSI และสมาชิกเครือข่ายภาคประชาชนยุโรป ลงพื้นที่เยี่ยมอาการป่วย/ให้กำลังใจครอบครัว ผอ.ศูนย์DSI พื้นที่9

     วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล ผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษ นายเสกสิทธิ์ สวรรยาธิปัติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล นางสาวนฐพร บุญยะกร ผู้อำนวยการส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ และนางสาววัชราภรณ์ วิรุฬหผล สมาชิกเครือข่ายภาคประชาชนกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ลงพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อเยี่ยมอาการป่วยและให้กำลังใจครอบครัวของ พันตำรวจตรี ภิภพ มะโรหบุตร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ 9  ณ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา  
โดยมี นายชยพล สายทวี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้  พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า และพลเรือตรี วรพล สิทธิจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนให้การต้อนรับ