รองอธิบดีดีเอสไอ ให้การต้อนรับ เลขา รมต.ยุติธรรม ในการตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ 2 พร้อมทั้งมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้การต้อนรับ

30 มีนาคม 2564 13:58 น. เปิดอ่าน 121 ครั้ง  
 

รองอธิบดีดีเอสไอ ให้การต้อนรับ เลขา รมต.ยุติธรรม ในการตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ 2

พร้อมทั้งมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้การต้อนรับ

     วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564  ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยม ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และได้มอบนโยบายให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีพันตำรวจโท ปกรณ์  สุชีวกุล  พันตำรวจเอก อัครพล  บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย นายชาญณรงค์  ทับสาร ผู้อำนวยการสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้การต้อนรับ

     โครงการก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ 2 ก่อตั้งเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรการสอบสวนคดีพิเศษ หลักสูตรเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ หลักสูตรพัฒนาความเชี่ยวชาญ และทักษะยุทธวิธีต่าง ๆ เช่น ยุทธวิธีต่อสู้ป้องกันตัวและการใช้อาวุธปืน ยุทธวิธีการตรวจค้น การจับกุม การควบคุมผู้ต้องหา การสะกดรอย การฝึกทักษะทางน้ำ การฝึกจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสามารถ ดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.. 2547 และเป็นสถานที่ที่หน่วยงานบูรณาการการสอบสวนคดีพิเศษบุคลากรของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ