DSI ร่วมแสดงจุดยืนและแสดงเจตนารมณ์ผลักดันส่งเสริมความปลอดภัยบนโลกออนไลน์  ในวันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ (THAILAND NATIONAL SAFER INTERNET DAY 2023)

เผยแพร่: 8 ก.พ. 2566 9:54 น. ปรับรุง: 8 ก.พ. 2566 9:57 น. เปิดอ่าน 785 ครั้ง  
 

DSI ร่วมแสดงจุดยืนและแสดงเจตนารมณ์ผลักดันส่งเสริมความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ 

ในวันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ (THAILAND NATIONAL SAFER INTERNET DAY 2023)

 


วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 พันตํารวจตรี สุริยา สิงหกมล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ร่วมเป็นตัวแทนเพื่อประกาศเจตนารมณ์และแสดงจุดยืนต่อต้านการแสวงประโยชน์ในโลกออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ 
ณ ทำเนียบรัฐบาลและมอบหมายให้ ร้อยตํารวจเอก เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อํานวยการศูนย์คดีละเมิดทางเพศเด็ก ร่วมเสวนาในหัวข้อ “สถานการณ์ปัญหาและแนวทาง ป้องกันแก้ไขภัยออนไลน์” ณ อาคารรัฐสภา ร่วมกับ ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการจากมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย พญ.วนิดา เปาอินทร์ กุมารแพทย์เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองเด็ก และนางเบญจมาภรณ์ ลิมบีษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดย ดร.ธีรารัตน์ พันทวีวงศ์ธนะเอนก นายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน ฯลฯ


ปัจจุบัน การค้าสื่อลามกอนาจารเด็กมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีช่องทางการซื้อขายภาพลามกอนาจาร รวมถึงเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายเป็นอันตรายและมีความรุนแรง เช่น การพนัน สื่อลามกอนาจาร และสารเสพติด ทําให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงได้ง่ายผ่านอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการชักจูงให้เด็กออกมา โดยการส่งข้อความหรือรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเพื่อหวังให้เด็กโต้ตอบด้วยเนื้อหาลักษณะเดียวกัน อาจมีการบังคับข่มขู่ ให้เงินหรือสิ่งของแลกเปลี่ยน เพื่อให้ผลิตสื่อเป็นภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับเรือนร่างหรืออวัยวะเพศ การนําข้อความสนทนาหรือภาพเคลื่อนไหวส่งต่อกันในกลุ่มผู้มีความชื่นชอบแบบเดียวกัน อาจทําให้เด็กที่ตกเป็นเหยี่อจากการล่วงละเมิดทางเพศกลายเป็นบุคคลผู้มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม เหยื่ออาจทําร้ายตนเองจนถึงแก่ความตายเนื่องจากอาย
หรือเจ็บปวดทางใจอย่างรุนแรง  


อย่างไรก็ดีการมุ่งเน้นในเชิงป้องกันเหตุที่จะเกิดกับขึ้นกับเด็กและเยาวชนทั้งทางตรงและสื่อออนไลน์ นำไปสู่มิติในการป้องกันและปราบปรามคดีพิเศษที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ หากท่านมีข้อมูลที่น่าสงสัยสามารถส่งมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ สายด่วน โทร. 1202 หรือให้ข้อมูลผ่านทาง เว็บไซต์ www.dsi.go.th เพื่อดําเนินการให้เกิดการเฝ้าระวังต่อไป

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ