DSI ส่งตัวแทนเข้าร่วมนำเสนอผลงานด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ลักษณะการค้ามนุษย์ และละเมิดทางเพศเด็กผ่านสื่อออนไลน์ในเวทีสัมมนานานาชาติ  ณ เมืองหวุงเต่า ประเทศเวียดนาม

เผยแพร่: 17 มี.ค. 2566 17:38 น. ปรับรุง: 20 มี.ค. 2566 15:00 น. เปิดอ่าน 602 ครั้ง   EN
 

DSI ส่งตัวแทนเข้าร่วมนำเสนอผลงานด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ลักษณะการค้ามนุษย์ และละเมิดทางเพศเด็กผ่านสื่อออนไลน์ในเวทีสัมมนานานาชาติ 

ณ เมืองหวุงเต่า ประเทศเวียดนาม

 ในระหว่างวันที่ 15 -17 มีนาคม 2566 พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดคีพิเศษ ได้มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอก เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการศูนย์คดีละเมิดทางเพศเด็ก เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพด้านการสืบสวนรวบรวมหลักฐานดิจิทัล เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอาเซียน เพื่อนำเสนอผลงานคดีละเมิดทางเพศเด็ก โดยใช้สื่อออนไลน์ จัดโดย โครงการอาเซียน ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (ASEAN-Australia Counter Trafficking) ณ เมืองหวุงเต่า ประเทศเวียดนาม โครงการอาเซียน ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (ASEAN-Australia Counter Trafficking : ASEAN-ACT) ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลออสเตรเลีย โดยได้ลงนามข้อตกลงร่วมกัน เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ใน 7 ประเทศ ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี ผู้เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่ปฏิบัติงานด้านการค้ามนุษย์และแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ประเทศเวียดนาม ออสเตรเลีย และผู้เชี่ยวชาญด้านการรวบรวมพยานหลักฐานดิจิทัล จากหลายประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านพยานหลักฐานดิจิทัล ระหว่างประเทศอาเซียน โดยเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ร้อยตำรวจเอก เขมชาติฯ ได้นำเสนอบทบาทกรมสอบสวนคดีพิเศษ ด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ลักษณะการค้ามนุษย์ และละเมิดทางเพศเด็กผ่านสื่อออนไลน์ และการขับเคลื่อนเชิงนโยบายของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้หน่วยงานต่างประเทศได้ทราบผลการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวนคดีละเมิดทางเพศเด็กของกรมสอบสวนคดีพิเศษ นำไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ