การส่งเสริมพฤติกรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้สอดคล้องกับมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2564 และคู่มือจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

23 กันยายน 2564 11:04 น. เปิดอ่าน 256 ครั้ง  
 

การส่งเสริมพฤติกรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้สอดคล้องกับมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562

และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2564 และคู่มือจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ