รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศศรีลังกา ร่วมหารือกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกรณี ขอความช่วยเหลือเหยื่อชาวศรีลังกาที่ถูกคุมขังและบังคับให้ทำงานเป็นสแกมเมอร์ในประเทศเมียนมา

เผยแพร่: 14 มิ.ย. 2567 9:06 น. ปรับรุง: 24 มิ.ย. 2567 13:32 น. เปิดอ่าน 177 ครั้ง   EN
 


               วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567) เวลา 13.00 น. ณ ห้องรับรองประจำกระทรวงยุติธรรม ชั้น 11 พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร้อยตำรวจเอก ทินวุฒิ สีละพัฒน์ ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ นางสาวอทิตยา ทองบุญ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นายชยพล สายทวี ผู้อำนวยการส่วนคดีการค้ามนุษย์ 1 กรมสอบสวนคดีพิเศษและนางสาวภัทราภรณ์ ทวีวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนกิจการต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ให้การต้อนรับนาย TharakaBalasuriya รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศศรีลังกา H.E. C.A. Chaminda I. Colonne เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย และผู้แทนถาวรประจำ UNESCAP นาย Sisira Senaviratneอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศศรีลังกา พร้อมคณะ

                ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือชาวศรีลังกาที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในเมียนมา ซึ่งเป็นกลุ่มคนงานชาวศรีลังกาที่ถูกหลอกให้มาทำงานในต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย โดยฝ่ายศรีลังกาได้แสดงความห่วงกังวลเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว และขอความร่วมมือจากฝ่ายไทยในการให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยินดีให้ความช่วยเหลือในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือเหยื่อกลุ่มดังกล่าวให้สามารถเดินทางกลับสู่ประเทศศรีลังกาได้อย่างปลอดภัยโดยมอบหมายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษประสานงานกับฝ่ายศรีลังกา เพื่อหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการให้ความช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์กลุ่มดังกล่าว นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายมีความยินดีที่จะขยายความร่วมมือในการต่อต้านกระบวนการค้ามนุษย์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อในการดำเนินการที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ