โครงการปรับมโนทัศน์ในการครองตน ตามหลักสุจริตธรรมให้กับผู้บริหารทุกระดับของกรม สอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เผยแพร่: 24 เม.ย. 2567 15:30 น. ปรับรุง: 24 เม.ย. 2567 15:59 น. เปิดอ่าน 249 ครั้ง  
 

โครงการปรับมโนทัศน์ในการครองตน

ตามหลักสุจริตธรรมให้กับผู้บริหารทุกระดับของกรม

สอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


             เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบคดีพิเศษ โดยเป็นประธานเปิดโครงการ “โครงการปรับมโนทัศน์ในการครองตน ตามหลักสุจริตธรรมให้กับผู้บริหารทุกระดับของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ” จำนวน ๑๐๔ คน โดยมี พระครูพิพิธธรรมเทศก์ (สุรเชษฐ์ สุรเชฏ์ดร.) เจ้าอาวาสวัดโตนดเลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางกรวย และพันตำรวจโท สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ กรรมการจริยธรรม ประจำกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นวิทยากร

             โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความพร้อมทางด้านภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์ให้กับผู้บริหารระดับผู้อำนวยการส่วน สามารถบริหารจัดการงานและพื้นฐานคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งบริบทของการทำงานที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ สร้างความผาสุขประชาชนและประเทศชาติต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ