วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. พันตำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองปฏิบัติการพิเศษและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ อีกจำนวน 8 ท่าน เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสอบสวนคดีพิเศษ รุ่น 11 จำนวน 53 ราย

31 มีนาคม 2564 17:42 น. เปิดอ่าน 133 ครั้ง  
 

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. พันตำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองปฏิบัติการพิเศษและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ อีกจำนวน 8 ท่าน เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสอบสวนคดีพิเศษ รุ่น 11 จำนวน 53 ราย

     การสอบสัมภาษณ์ดังกล่าว มุ่งเน้นการทดสอบความรู้และทักษะที่ผู้อบรมได้รับจากการฝึกอบรมตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา รวมทั้งมุมมองและปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษในการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมพิเศษได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ต่อไป